สำนักภาค

สำนักภาค

สำนักงานปฏิบัติการภาค

มีหน้าที่ประสาน เชื่อมโยงสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนให้มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เชื่อมโยงประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานส่วนท้องถิ่น จังหวัด และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ประชาสังคมและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ให้สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาคุณภาพของกองทุนสวัสดิการชุมชนให้เชื่อมโยงกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาครัฐ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการออมทรัพย์ เศรษฐกิจและทุนชุมชน พัฒนาโครงการสินเชื่อและติดตาม แก้ไขปัญหาสินเชื่อด้อยคุณภาพและฟื้นฟูระบบบริหารจัดการขององค์กรผู้ใช้สินเชื่อในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จัดให้มีระบบการสอบทานและประเมินผลการใช้สินเชื่อ โดยการมีส่วนร่วมของขบวนชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้มีระบบการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน ส่งเสริมและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนให้เป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาในพื้นที่ สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรชุมชน สนับสนุนการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง ทั้งในเมืองและชนบท เพื่อพัฒนาความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยขบวนชุมชนและท้องถิ่น ประสานงานและเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลภาค ฐานข้อมูลจังหวัด ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น ศูนย์เรียนรู้ชุมชน และองค์ความรู้ในระดับภาค เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารงานและการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชน และภาคีการพัฒนา ประสานเชื่อมโยงสื่อและภาคีในพื้นที่ในการเผยแพร่สื่อสารงานพัฒนาชุมชนและสถาบัน รวมทั้งรับผิดชอบการบริหารสำนักงาน ซึ่งครอบคลุมการบริหารงบประมาณการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน การติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ การจัดทำรายงานการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดสนับสนุนการประชุมของคณะอนุกรรมการ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

สำนักงานปฏิบัติการภาค แบ่งงานพื้นที่ในภาคต่าง ๆ เป็น 11 เขต ดังนี้

1 สำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ ประกอบด้วย 2 เขต พื้นที่ ได้แก่

1.1 เขตพื้นที่ ที่ 1 รับผิดชอบปฏิบัติงาน รวม 8 จังหวัด ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ พะเยา น่าน เชียงราย
1.2 เขตพื้นที่ ที่ 2 รับผิดชอบปฏิบัติงาน รวม 7 จังหวัด ในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร


ข้อมูลเพิ่มเติม : www.paknue.com

2 สำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 3 เขตพื้นที่ ได้แก่

2.1 เขตพื้นที่ ที่ 3 รับผิดชอบปฏิบัติงาน รวม 6 จังหวัด ในพื้นที่ จังหวัด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา
2.2 เขตพื้นที่ ที่ 4 รับผิดชอบปฏิบัติงาน รวม 6 จังหวัด ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร กาฬสินธุ์
2.3 เขตพื้นที่ ที่ 5 รับผิดชอบปฏิบัติงาน รวม 7 จังหวัด ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร สกลนคร นครพนม หนองคาย อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.codiesan.com

3 สำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบนและตะวันตก ประกอบด้วย 2 เขตพื้นที่ ได้แก่

3.1 เขตพื้นที่ ที่ 8 รับผิดชอบปฏิบัติงาน รวม 9 จังหวัด ในพื้นที่จังหวัด นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง
3.2 เขตพื้นที่ ที่ 9 รับผิดชอบปฏิบัติงาน รวม 7 จังหวัด ในพื้นที่ จังหวัด กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.centralwestcodi.com

4 สำนักงานปฏิบัติการภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก ประกอบด้วย 2 เขตพื้นที่ ได้แก่

4.1 เขตพื้นที่ ที่ 10 รับผิดชอบปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร และอีก 3 จังหวัด ในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี
4.2 เขตพื้นที่ ที่ 11 รับผิดชอบปฏิบัติงาน รวม 8 จังหวัด ในพื้นที่ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

5 สำนักงานปฏิบัติการภาคใต้ ประกอบด้วย 2 เขตพื้นที่ ได้แก่

5.1 เขตพื้นที่ ที่ 6 รับผิดชอบปฏิบัติงาน รวม 7 จังหวัด ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต
5.2 เขตพื้นที่ ที่ 7 รับผิดชอบปฏิบัติงาน รวม 7 จังหวัด ในพื้นที่จังหวัดตรัง สตูล สงขลา พัทลุง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.souththai.org

Credit by : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: