โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน


โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน

TK Park ผลึกกำลังกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จัดค่ายโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใกล้บ้าน

      สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จัดค่ายโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้านให้กับเยาวชนและแกนนำจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ๔ ชุมชน ในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อพัฒนาห้องสมุดชุมชนหรือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของท้องถิ่นที่ครบถ้วนและทันสมัย โดยมีเยาวชนและแกนนำเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ๗๘ คน ณ เวลเนสโฮม รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

         เยาวชนและแกนนำที่เข้าร่วมกิจกรรมมาจาก ๔ ชุมชน ได้แก่ ๑.ชุมชนเกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ๒.ชุมชนบ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ๓.ชุมชนบางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม ๔.ชุมชนสรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ซึ่งเยาวชนจากแต่ละพื้นที่ได้ผลัดกันออกมาบอกเล่าเรื่องราวแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของตนที่มีความโดดเด่นต่างกัน โดยชุมชนบางระกำและชุมชนบ้านเลือกจะโดดเด่นเรื่องการรวบรวมความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ไว้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน ชุมชนเกษตรพัฒนาโดดเด่นเรื่องการใช้สื่อผสมผสานในชุมชน และศูนย์เรียนรู้ เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว ศูนย์ ICT ชุมชน ทำให้มีช่องทางการเผยแพร่หรือคนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง ส่วนชุมชนสรรพยามีความโดดเด่นเรื่องการสร้างห้องสมุดให้มีชีวิต การระดมคนทุกกลุ่มในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุด แม้แต่ละพื้นที่จะมีความโดดเด่นแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เยาวชนจากแต่ละพื้นที่มีเหมือนกันคือความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้จากการเข้าค่ายครั้งนี้ไปพัฒนาห้องสมุดชุมชนของตนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

      นางสาวนพรัตน์ มุนีรัตน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่าย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ และนายประยงค์ อุปเสน หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ พอช. กล่าวร่วมกันว่าทั้ง TK park และ พอช. ยินดีให้การสนับสนุนทั้ง ๔ ชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต โดยคาดหวังว่าทั้ง ๔ พื้นที่จะสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไปได้ ด้านนายพดุงศักดิ์ พื้นแสง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ กล่าวเสริมว่า การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนจะเกิดขึ้นได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ให้การสนับสนุน

นอกเหนือจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของตนแล้ว เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เดินทางมาดูงานห้องสมุด TK park ก่อนจะกลับมาวางแผนการพัฒนาห้องสมุดชุมชนอีกครั้ง โดยเยาวชนจากชุมชนบ้านเลือกได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากทั้ง ๔ ชุมชน ในการออกแบบพัฒนาห้องสมุดชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ โดยเยาวชนจากทั้ง ๔ ชุมชนจะนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไปพัฒนาห้องสมุดชุมชนของตน และจะมีการติดตามผลการดำเนินงานของเยาวชนจากทั้ง ๔ ชุมชนในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๔

Credit by : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: