ความคืบหน้าบ้านมั่นคงทรุดตัว

ผอ.พอช.เผยความคือหน้าการช่วยเหลือโครงการบ้านมั่นคงทรุดตัว

ตามที่มีการทรุดตัวของบ้านในโครงการบ้านมั่นคงชุมชนหลวงพ่อศรีม่วง จ.อยุธยา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมานั้น นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์   ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือพอช. ได้เปิดเผยถึงคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ซึ่งเป็นความเดือดร้อนเร่งด่วนจำนวนสี่หลัง คือบ้านของนายประวิทย์ นาคกลั่น นางบุญเรือน เสริมไธสง นางจารุวรรณ ม่วงอุปิงค์ และนายปทุม เทียนบูชา

นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ ผู้อำนวยการพอช. กล่าวว่า สถาบันฯซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้รับผลกระทบทั้งเรื่องเฉพาะหน้า และการป้องกันปัญหาในระยะยาวของโครงการฯ ด้วยการประชุมหารือกับคณะทำงาน ซึ่งมีทั้งผู้นำชุมชน นักวิชาการและเทศบาลอย่างใกล้ชิด

สำหรับการช่วยเหลือเฉพาะหน้า ทางพอช.และชุมชนได้จัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้ได้รับผลกระทบทั้ง ๔ ครอบครัวได้เข้าพักในบ้านที่มีความมั่นคงและปลอดภัยแล้วทั้งหมด พร้อมอุดหนุนค่าเช่าบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๖ เดือน ซึ่งคาดว่าทั้ง ๔ ครอบครัวจะมีบ้านที่เป็นของตนเองภายใน ๖ เดือน

ในด้านมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหา พร้อมสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เช้าร่วมโครงการ ได้ดำเนินปรับปรุงเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับบ้านที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีฐานราก ม.เกษตรศาสตร์ ตรวจพบว่ามีปัญหาเรื่องโครงสร้างที่ต้องดำเนินการในทันที ๗ หลัง เป็นกลุ่มที่แรก ซึ่งดำเนินการซ่อมปรับปรุงให้แข็งแรงและปลอดภัยแล้ว  ๔  หลัง พร้อมมีมาตรการป้องกันในอีก ๒๖ หลังด้วยการเสริมเสาเพิ่ม การสร้างคานรัดรอบ และกำแพงกั้นดินสไลน์ในพื้นที่ที่ติดกับริมคลอง สำหรับบ้านของนายประวิทย์ นาคกลั่น ที่ล้มพัง ตามที่เป็นข่าว จะมีการสร้างใหม่ ซึ่งคณะกรรมการสถาบันได้อนุมัติงบประมาณเพื่อการแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๑๐ ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้ได้เคยอนุมัติเพื่อการแก้ปัญหา หลังจากการตรวจพบของศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีฐานรากวงเงิน ๖.๔ ล้านบาท

ผู้อำนวยการพอช.กล่าวต่อว่า สถาบันให้ความสำคัญกับเรื่องที่เกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไขในทันที และเป็นการทำงานร่วมกันในรูปของคณะทำงาน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด ๗ คน คือมีผู้แทนของสถาบันฯ และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนชุมชนในโครงการฯ และผู้แทน สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งประเทศไทย (สอช.) ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว

อนึ่ง โครงการบ้านมั่นคงชุมชนหลวงพ่อศรีม่วงพัฒนา เป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยจาก ๙ หมู่บ้าน จำนวน ๑๐๓ ครัวเรือน ในตำบลบ้านบ้านกุ่ม อ.บางบาน จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการและสินเชื่อสำหรับการสร้างบ้านและที่ดินวงเงินรวม ๒๕.๕๑ ล้านบาท  จากรัฐบาลผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือพอช. โดยแนวทางสำคัญในการดำเนินโครงการคือให้องค์กรชุมชนเป็นหลักในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งส่วนใหญ่จดทะเบียนในรูปแบบสหกรณ์เคหสถาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายสยาม นนท์คำจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบนและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โทร. ๐๘๒-๓๓๙๓๓๓๙

Credit by : บ้านมั่นคง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: