เร่งแก้ปัญหาบ้านมั่นคง

ผู้อำนวยการ พอช. เผยเร่งแก้ปัญหาโครงการบ้านมั่นคงทรุดตัว

ที่ชุมชนหลวงพ่อศรีม่วง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ตามที่มีการทรุดตัวของบ้านในโครงการบ้านมั่นคงชุมชนหลวงพ่อศรีม่วง ที่ ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่   ๒๑ สิงหาคม   ๒๕๕๔  ที่ผ่านมานั้น นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการฯ เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการช่วยเหลือผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยจาก ๙ หมู่บ้านในตำบลบ้านกุ่มจำนวน ๑๐๓  ครัวเรือน  ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี   ๒๕๕๑

องค์กรชุมชนทีดำเนินการคือสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลวงพ่อศรีม่วง   ซึ่งสถาบันฯได้ให้การสนับสนุนงบประมาณรวม ๒๕,๕๑๓,๓๓๒ บาท เป็นงบประมาณการปรับปรุงสาธาณูปโภคและสาธารณูปการจำนวน ๖ ล้านบาท สินเชื่อซื้อที่ดิน ๒.๓ ล้านบาทและสินเชื่อเพื่อสร้างบ้าน ๑๗.๑ ล้านบาท การดำเนินงานของโครงการบ้านมั่นคงเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกและองค์กรชุมชน โดยสถาบันโอนงบประมาณทั้งหมดให้ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการและดำเนินการ

โดยสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการโดยการจ้างผู้รับเหมาถมดิน ตอกเข็มและก่อสร้างบ้านระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ – ธันวาคม  ๒๕๕๓ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓  พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างของบ้านที่ก่อสร้างคือมีการทรุดตัวจำนวน ๗  หลังจากทั้งหมด ๑๐๓ หลัง  สถาบันฯจึงได้อนุมัติงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นจำนวน ๑.๖ ล้านบาท พร้อมประสานความร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศกรรมปฐพีฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วยตรวจสอบทั้งโครงการ    ผลการตรวจสอบพบว่ามีบ้านที่อยู่ในข่ายที่ต้องปรับปรุงแก้ไขฐานรากจำนวน ๓๓ หลัง สถาบันจึงได้อนุมัติงบประมาณเพื่อการปรับปรุงแก้ไขจำนวน ๕.๗  ล้านบาท และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา และในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ บ้านของนายประวิทย์ นาคกลั่น ซึ่งเป็นหนึ่งในบ้านที่ต้องปรับปรุงแก้ไขได้ทรุดตัวลงก่อนตามที่เป็นข่าว

ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวว่าในเบื้องต้นสถาบันฯร่วมกับชุมชนได้ช่วยเหลือจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้กับเจ้าของบ้านที่ประสบเหตุและให้ย้ายครอบครัวอื่นๆที่อยู่ในบ้านที่ความเสี่ยง   ไปอยู่ในบ้านหลังอื่นๆในโครงการเป็นการชั่วคราว พร้อมได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างสถาบัน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป

ทั้งนี้โครงการบ้านมั่นคงเป็นโครงการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนในเมืองของรัฐบาล เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการทั่วประเทศจำนวน ๙๔๑ โครงการ จำนวน ๙๒,๗๗๑ ครัวเรือน โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณูปโภคและสินเชื่อผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน การดำเนินโครงการฯ เน้นให้องค์กรชุมชนซึ่งส่วนใหญ่จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินโครงการด้วยตนเอง

Credit by : บ้านมั่นคง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: