โครงสร้างโครงการบ้านมั่นคง

กลไกสำคัญในการดำเนินงาน

1. ขบวนการองค์กรชุมชน

องค์กรชุมชนทั้งระดับชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน จะเป็นกลไกหลักในการทำงานและการจัดการ ทั้งนี้เพราะชุมชนเป็นเจ้าของปัญหาและรู้ความต้องการของตนเอง  และมีพลังอย่างหลากหลาย เช่น การออมทรัพย์ ช่างชุมชน เป็นต้น

2. คณะกรรมการโครงการบ้านมั่นคงระดับเมือง
          เป็นกลไกที่เห็นภาพรวมของการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง มีองค์ประกอบของชุมชนที่ประสบปัญหาหน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล เจ้าของที่ดิน สถาบันการศึกษา มีบทบาทในการกำหนดทิศทาง วางแผน เพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง สนับสนุนการทำงานขององค์กรงชุมชนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและเมือง เป็นกลไกกลางในการปนะสานงานเพื่อการพัฒนา แก้ไขปัญหา และปรสานหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนองค์กรชุมชน

ความสัมพันธ์ของกลไกการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง

รูปแบบการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยทั้งเมือง

โครงสร้างสำนักงานโครงการบ้านมั่นคง

ระบบความสัมพันธ์ของงานพื้นที่และงานบ้านมั่นคงภาค โดยให้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (area base)

Credit by : บ้านมั่นคง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: