โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน

พอช. จับมือภาคประชาสังคม ดัน 10 โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้มีการทำบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (พอช.) กับภาคประชาสังคมในพื้นที่ภาคกลางตอนบนและตะวันตก เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนตามโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติโครงการและมีการทำบันทึกความร่วมมือรวม ๑๐ โครงการ ภายใต้งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท พื้นที่ ดำเนินงาน ๑๖ จังหวัด

โครงการพัฒนาทั้ง ๑๐ โครงการประกอบด้วย โครงการประชาสังคมระดับจังหวัด ๕ โครงการ ได้แก่โครงการค่ายเยาวชนมือวัยใสสายใยรักชุมชน โครงการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชนระดับอำเภอ โครงการพัฒนาตำบลนำร่องสู่การจัดการตนเอง โครงการพัฒนาประชาธิปไตยการมีส่วนร่วม โครงการขยายผลเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จ.กาญจนบุรี งบประมาณรวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการภูมินิเวศน์ ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชนภูมินิเวศน์ผืนดิน ผืนป่า เทือกเขาตะนาวศรี โครงการพัฒนาสภาลุ่มน้ำท่าจีน 4 จังหวัด โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูทรัพยากรทะเลอ่าวไทยโดยการมีส่วนร่วมองค์กรชุมชนและภาคี งบประมาณรวม ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการประชาสังคมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย/โครงการนวกรรม ได้แก่ โครงการติดตามสนับสนุนขบวนภาคประชาสังคม ภูมินิเวศน์และขบวนการปฏิรูปประเทศไทยโดยภาคประชาสังคมภาคกลางตอนบนและตะวันตก โครงการสนับสนุนนวกรรมภาคประชาสังคมกับภาคีท้องถิ่น เพื่อการคืนอำนาจชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง งบประมาณรวม ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีนายสยาม นนท์คำจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบนและตะวันตก เป็นผู้แทน พอช.ในการทำบันทึกความร่วมมือกับผู้แทนภาคประชาสังคม

ทั้งนี้มีผู้แทนของคณะอนุกรรมการภาคกลางตอนบนและตะวันตก เข้าร่วมเวทีความร่วมมือครั้งนี้ ได้แก่ พระอาจารย์อมรมิตร คัมภีรธัมโม  นายมนู อุดมเวช นายณัฐวัฒน์ ชั้นอินทร์งาม และนางอร่ามศรี จันทรสุขศรี โดยองค์กรผู้ดำเนินโครงการจะมีการรายงานผลการดำเนินงาน และงบการเงินให้คณะทำงานประชาสังคมและคณะอนุกรรมการภาคฯ ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานช่วงแรกในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔

Credit by : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: